Από δύο έγγραφα που κατατέθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή και αφορούν «Τροποποίηση - Παρατάσεις συμβάσεων»,

ενημερωθήκαμε ότι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας μετεγκαταστάθηκε. Εδρεύει πλέον στην οδό Στρ. Ν. Ρόκα 45, Τ.Κ 19600 της Μάνδρας. Δήμαρχος παραμένει ο κος Λάμπρος Μίχος. ΔΥΣΤΥΧΩΣ, αυτή είναι η τραγική κατάσταση που επικρατεί πλέον στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Η αποχώρηση πάνω από 15 υπηρεσιακών στελεχών, με αυξημένα μάλιστα προσόντα, από το Δήμο μας, κατά το διάστημα που διοικεί ο κος Μίχος, μπορεί να βόλεψε τους ημετέρους αλλά έχει και συνέπειες. Αυτά είναι τα ορατά αποτελέσματα. ΔΙΑΛΥΣΗ.