Πρόσκληση των εγκαινίων του εκλογικού κέντρου του υποψήφιου δήμαρχου Αγιάς Βαρβάρας 

Λάμπρου Μίχου