Δωρεάν ενημέρωση για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ατόμων του ιδιωτικού τομέα

Ο δήμος μας συνεχίζει τη σημαντική πρωτοβουλία της δωρεάν ενημέρωσης ατόμων του
ιδιωτικού τομέα που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης για τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησής τους.
Επειδή η δράση έτυχε μεγάλης απήχησης, ο δήμος μας εξασφάλισε νέες ημερομηνίες ως
εξής:
Παρασκευή 2 και Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024, ώρες: 14.00-17.00 και θα οριστούν και νέες.
Χώρος: Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας, Αριστομένους αρ. 8, Κοινωνική Υπηρεσία/Κέντρο
Κοινότητας.
Αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας για ΡΑΝΤΕΒΟΥ: Ιωάννα Μιχαήλ, Κοινωνική Ανθρωπολόγος,
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132019302.