Αφιέρωμα στα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης από τον Δήμο ΙλίουΙλίου παρουσιάζοντας ανά μήνα τα ιστορικά γεγονότα του πρώτου

έτους της επανάστασης στην ιστοσελίδα του Δήμου https://www.ilion.gr/historical-events-1821/, τα οποία διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στην εδραίωση και εξέλιξη της επανάστασης στον ελληνικό χώρο, αλλά και στην καταξίωσή της στην Ευρώπη.Την επιμέλεια της παρουσίασης έχει ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, καθηγητής Φιλολογίας Φώτης Μαρκόπουλος.Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:«Οι θυσίες και τα κατορθώματα των αγωνιστών του 1821, που οι μορφές τους πήραν σχεδόν μυθικές διαστάσεις στη συνείδηση του λαού, δημιούργησαν μια νέα ελληνική παράδοση, η οποία επηρέασε τις νεώτερες γενιές των Ελλήνων. Χρέος δικό μας είναι να διατηρούμε άσβεστη τη μνήμη τους αλλά και την ιστορία μας ως πολύτιμη παρακαταθήκη στη σκέψη και την πράξη μας. Να διαφυλάττουμε την εθνική ανεξαρτησία μας από κάθε ξένη επιβολή και να θυμόμαστε πώς όταν οι λαοί παίρνουν στα χέρια τους την υπόθεση της ζωής τους, μπορούν να τα καταφέρουν».