Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι το Δημαρχείο θα παραμείνει κλειστό λόγω απολύμανσης μέχρι την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 και

ώρα 10:00 π.μ., ενώ κανονικά λειτουργούν το ΚΕΠ και η Κοινωνική Υπηρεσία.