Τοποθέτηση Νίκου Σταματόπουλου για την πρόταση ίδρυσης Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ιλίου