Σας καλούμε να παρακολουθήσετε όσα διαδραματίστηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της 19ης Νοεμβρίου 2019,

το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε μετά την ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ συμφωνία και μεθόδευση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να μην προσέλθουν ώστε να μην υπάρξει απαρτία.
Η Δημοτική Αρχή είχε ως πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφιση της επιμέρους τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου να μπορέσει να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές προϊσταμένων, ειδικότερα στον τομέα της καθαριότητας, προκειμένου να διορθώσει δυσλειτουργίες και να βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών στους δημότες.
Το ίδιο θέμα είχε εισαχθεί προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου και ύστερα από αίτημα της αντιπολίτευσης είχε αποσυρθεί προκειμένου να γίνει διαβούλευση. Μετά την πραγματοποίηση της διαβούλευσης τόσο με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης όσο και με το σύλλογο των εργαζομένων το θέμα επανήλθε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 19ης Νοεμβρίου
Είναι προφανές, ότι εκείνο που θέλει κάθε Διοίκηση είναι να προσφέρει έργο στους Δημότες, ενώ η αντιπολίτευση να το δυναμιτίσει με κάθε τρόπο, όπως έπραξε με την αποχή της προκρίνοντας μικροπολιτικά συμφέροντα και όχι την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών. Δηλαδή, το κοινό καλό.