ΚΑΛΟΥΜΕ σε Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη συλλόγου, που θα γίνει στις 5 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00μ.μ., στο πολιτιστικό κέντρο Μελίνα Μερκούρη, στο 2ο όροφο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εφαρμογή (Application)