Έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, με

στόχο τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων γονέων και την εξοικείωσή τους με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας υλοποιείται, πλέον, η διαχείριση και η αξιολόγηση των αιτήσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι, οι γονείς καταχωρούν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά on line, μέσω της ειδικής πλατφόρμας εγγραφών από την ιστοσελίδα του Δήμου μας και στη συνέχεια ενημερώνονται για το αποτέλεσμα με ηλεκτρονικό μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail.

Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται το αδιάβλητο των διαδικασιών αξιολόγησης, η μοριοδότηση πραγματοποιείται βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ενώ η κατάταξη στους Παιδικούς Σταθμούς γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα με τη χρήση παραμετρικά οριζόμενων κριτηρίων.

Η υποβολή αιτήσεων αφορά παιδιά ηλικίας από 16 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου, τηλ. 2132030178, 2132030190 & 2132030052, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 14:00.