Σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών

διέθεσε στον Δήμο Ιλίου η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).Το σύστημα παρέδωσαν στον Δήμαρχο Ιλίου Νίκος Ζενέτος, ο Προέδρος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Δημήτρης Μαραβέλιας, ο Διευθύνων Σύμβουλος Σπύρος Σπυρίδων και ο εντεταλμένος σύμβουλος Μπάμπης Καούκης.