Την Δευτέρα 20 Ιουλίου διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Περιστερίου. Η

προσέλευση των μελών ήταν αυξημένη κατά 50% σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων ανακοινώθηκαν οι εκλεγέντες σύμβουλοι:

Γιάννης Καλαντώνης

Νεκτάριος Καβουρίνος

Πατσιώτης Αναστάσιος

Μαρκόβας Γεώργιος

Γιαννόπουλος Παναγιώτης

Αργυρόπουλος Νικόλαος

Παπαδάκης Ανδρέας

Περικλής Φαραός

Ελένη Μανουσάκη

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση όπου εκλέχθηκε-ομόφωνα-το νέο Διοικητικό συμβούλιο.

Γιάννης Καλαντώνης -Πρόεδρος

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Α.Αντιπρόεδρος

Μαρκόβας Γιώργος-Β.Αντιπρόεδρος

Νεκτάριος Καβουρίνος-Γενικός Γραμματέας

Νίκος Αργυρόπουλος-Ταμίας

Μέλη: Παπαδάκης Ανδρέας, Πατσιώτης Αναστάσιος, Φαραός Περικλής και Μανουσάκη Ελένη.

Ο Πρόεδρος Γιάννης Καλαντώνης αφού ευχαρίστησε όλους γιά την ομόφωνη επανεκλογή του, τόνισε ότι είναι αναγκαία η κοινή προσπάθεια όλων, στην κατεύθυνση των συνεργασιών με στόχο στην καλυτέρευση του επιχειρείν στην πόλη μας.