ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Την Δευτέρα 6 Μαΐου στην εκδήλωση με θέμα "Διερεύνηση των Αναπτυξιακών Δυνατοτήτων του Δήμου Περιστερίου" στις 19:00 στο Αμφιθέατρο του

Δημαρχείου Περιστερίου.