Σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη η οποία έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια», ο Πρόεδρος του

Εμπορικού Συλλόγου και Δημοτικός Σύμβουλος Περιστερίου Γιάννης Καλαντώνης, ορίστηκε Εντεταλμένος Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων του Γραφείου Ανάπτυξης και Στήριξης της Τοπικής επιχειρηματικότητας.

Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα που ανέλαβε.