Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του

ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής του Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Νάντια
Γιαννακοπούλου αναφορικά με την υποστελέχωση του 1ου και 2ου Κέντρου Υγείας
Περιστερίου, ύστερα και από την επίσκεψη της αυτά με κλιμάκιο του Κόμματος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης της :
“Θέμα: «Υποστελεχωμένα τα 1ο και 2ο Κέντρα Υγείας Περιστέριου»
Κ. Υπουργέ,
Το 1ο και 2ο Κέντρο Υγείας Περιστερίου εξυπηρετούν το σύνολο των πολιτών εντός
των ορίων του Δήμου Περιστερίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών,
παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Εντούτοις η κατάσταση στις εν λόγω Μονάδες παραμένει προβληματική, με τις
Μονάδες να υπολειτουργούν, λόγω σημαντικών προβλημάτων υποστελέχωσης σε ιατρούς
και προσωπικό, με το υπάρχον δυναμικό να μην επαρκεί για την κάλυψη των αυξημένων
αναγκών της περιοχής και του πληθυσμού κάλυψης. Ειδικότερα λείπουν σημαντικές
ειδικότητες όπως ακτινολόγος και γενικοί ιατροί, με αποτέλεσμα στο 1ο Κέντρο Υγείας να
υπάρχει υπερηχογράφος και ακτινολογικό μηχάνημα αλλά να μην λειτουργεί λόγω
έλλειψης ακτινολόγου!!

Επειδή τα Κέντρα Υγείας διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες και τη
συνέχεια της φροντίδας σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πληθυσμού, το δε
Περιστέρι αποτελεί έναν από του μεγαλύτερους Δήμους της Ελλάδας.
Επειδή τα Κέντρα Υγείας πρέπει να παρέχουν ασφαλή, αποτελεσματική, ολιστική και
ποιοτική ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας.
Επειδή βασική τους μέριμνα είναι η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής
υγείας στον υγιή πληθυσμό, η ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών, με έμφαση στην
αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που άπτονται της
δημόσιας υγείας, όπως οι εμβολιασμοί, η κατ’ οίκον φροντίδα και άλλες.
Επειδή η στελέχωση των δύο ως άνω Κέντρων Υγείας Περιστερίου δεν επαρκεί για
την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών φροντίδας υγείας, υστερώντας κατ΄ανάγκη σε
ποιότητα και ποσότητα, στηριζόμενα πλέον μόνο στην αφοσίωση και το ζήλο του
προσωπικού τους, οι οποίοι όμως έχουν υπερβεί εαυτόν.
Κατόπιν τούτων,
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ :
1. Προτίθεστε να στηρίξετε εμπράκτως τη λειτουργία των Κέντρων Υγείας
Περιστερίου, στελεχώνοντας αυτά επαρκώς με τις ειδικότητες που λείπουν
και σύμφωνα με τις ανάγκες της περιοχής και του πληθυσμού κάλυψης ;