Επιτυχημένη σε έναν νευραλγικό τομέα του Δήμου Περιστερίου, αυτόν της Καθαριότητας και του Πρασίνου, η Αντιδήμαρχος Μαίρη Τσιώτα, δεν θα μπορούσε να μην συνεχίσει να ηγείται στον συγκεκριμένο τομέα.

Είναι γεγονός ότι, οι επιδώσεις που έχει ως Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, έχουν γίνει συχνά πυκνά αντικείμενο συζήτησης, από άλλους Δήμους του λεκανοπεδίου. Δεν είναι τυχαίο, ότι σε περιόδους κρίσης στο ΧΥΤΑ Φυλής, ο Δήμος Περιστερίου ίσως είναι ο μοναδικός Δήμος που παραμένει καθαρός και δεν έχει σκουπίδια στους δρόμους. Βέβαια, ένας επιπλέον λόγος που παρέμεινε στον τομέα της Καθαριότητας και τυγχάνει της απόλυτης εμπιστοσύνης του Δημάρχου Ανδρέα Παχατουρίδη,  είναι επειδή η εποχή που μπαίνει η Διαχείριση των Απορριμμάτων και η προστασία του Περιβάλλοντος, απαιτούν ανθρώπους με εμπειρία και γνώση και όπως έχει αποδείξει η κ. Τσιώτα, τα έχει και τα δύο.

ΑΠΟΦΑΣΗ : Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ορίζουμε την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας , κ. ΤΣΙΩΤΑ-ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ , Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περιστερίου , από 01/09/2019 έως 06/11/2021 και της μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ή εν μέρει αντικείμενα αρμοδιοτήτων Διευθύνσεων και Υπηρεσιών , ως εξής:

Α. το σύνολο των ασκούμενων αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής περιλαμβανομένων και αυτών που αφορούν την υπογραφή : Αποφάσεων πάσης φύσεως δαπανών ( πράξεις ανάθεσης προμηθειών- υπηρεσιών και διενέργειας διαγωνισμών-συμφωνητικών) και βεβαιώσεων παρουσιών και απουσιών , νυχτερινών και υπερωριών του προσωπικού της Διεύθυνσης αυτής.

Β. το σύνολο των ασκούμενων αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Γ. από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας και Πολιτισμού

1. Τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην λειτουργία του Ιατρείου

2. Από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας , την αρμοδιότητα των θεμάτων ισότητας

3. Από το Τμήμα Παιδείας Πολιτισμού και Νέας Γενιάς , την αρμοδιότητα των δράσεων του Γραφείου του Δημοτικού Ωδείου.

Δ. το σύνολο των ασκούμενων αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας

Ε. την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΣΤ.θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς της

Η. την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με του λοιπούς Αντιδημάρχους