Ο Δήμος Περιστερίου γνωστοποιεί ότι το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου,

της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Δημαρχείο – στάση Μετρό «Περιστέρι»), για την εξυπηρέτηση των εκλογέων, όσον αφορά:

Α) πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας,

Β) πιστοποιητικά παραληφθέντων εκλογέων,

Γ) πληροφορίες σχετικές με το «Μάθε που ψηφίζεις», θα είναι ανοικτό το Σάββατο 20/5/2023 κατά τις ώρες 8:00 – 20:00 και την Κυριακή 21/5/2023 κατά τις ώρες 7:00 – 19:00.