Με απόφαση Δημάρχου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Περιστερίου Παναγιώτης Λύκος, ορίστηκε εκ νέου Αντιδήμαρχος Οικιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου και ασκεί καθήκοντα από 01/09/2019 έως 06/11/2021.

Ο κ. Λύκος θεωρείτε από τους έμπειρους και επιτυχημένους Αντιδημάρχους στον τομέα που επανατοποθετείται, αφού έχει να επιδείξει πολλά έργα υποδομών που έγιναν, πάντα με γνώμονα την λύση προβλημάτων, τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητα των  πολιτών.

ΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

- την εποπτεία ,την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν την Υπηρεσία Δόμησης

- την εποπτεία ,την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν το Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων καθώς και του Τμήματος Συγκοινωνιών Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

- τον συντονισμό και την εποπτεία των 1 ης και 3 ης Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου

- την υπογραφή των βεβαιώσεων αποδοχής , συμφωνητικών παροχής και κάθε άλλης πράξης σχετικής με την εφαρμογή του Προγράμματος παροχής κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο μας

- την εποπτεία ,την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν την Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

- την αρμοδιότητα των θεμάτων περιουσίας του Τμήματος Προϋπολογισμού Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

- την υπογραφή των αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων , για τις ομάδες Α1,Α2,Β1,Β2, Δ και Ε1 του άρθρου 56 Α του Ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,εντός των ορίων του Δήμου Περιστερίου.

- την εποπτεία , ευθύνη . συντονισμό και υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν την λειτουργία του Τμήματος Διοίκησης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

- την εποπτεία , ευθύνη, συντονισμό και υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν την λειτουργία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

- την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής

- την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους

- θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητας του.