Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Περιστερίου, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του γονεϊκού ρόλου,

ξεκίνησε σε συνεργασία με τα Παιδικά χωριά SOS Ελλάδος, ένα πρόγραμμα στο οποίο λειτουργούν Ομάδες Συμβουλευτικής Γονέων στο χώρο των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών. Οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, να συζητήσουν και να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για θέματα που αφορούν στη ψυχική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Σ’ αυτές τις ομάδες οι γονείς θα αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να επικοινωνούν με τα παιδιά τους με καλύτερο και πιο ουσιαστικό τρόπο. Ο συντονισμός των Ομάδων Γονέων θα γίνεται από το επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό των παιδικών χωριών SOS Ελλάδος (ψυχολόγοι - κοινωνικοί λειτουργοί). Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2020 και η συμμετοχή των γονέων, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ είναι ιδιαίτερα συγκινητική. Παράλληλα έχουν ήδη ξεκινήσει προγράμματα τα οποία αφορούν στο παιδαγωγικό προσωπικό των Παιδικών Σταθμών, με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου τους και της ικανότητας τους στην ανίχνευση και διαχείριση των δυσκολιών των παιδιών. Από το νέο έτος επίσης θα λειτουργήσουν μέσα στα τμήματα των παιδιών που φοιτούν στους Παιδικούς μας Σταθμούς, βιωματικά εργαστήρια έκφρασης με τη βοήθεια ειδικών συνεργατών όπως μουσικοπαιδαγωγούς και εικαστικούς, με σκοπό την ενίσχυση των θετικών εμπειριών και της αυτοεκτίμησης.