Μαθαίνω για το Λάδι και την Ελιά, την Υγεία και τη Μεσογειακή Διατροφή την Παρασκευή Ι Νοεμβρίου στο Αμφιθέατρο του

Δημαρχείου Περιστερίου, ώρα 18:00.

Είσοδος ελεύθερη