Η Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μαίρη Τσιώτα – Μάρκου συγκαλεί συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Δήμου

Περιστερίου, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 στο Συνεδριακό – Πολιτιστικό Κέντρο του Δημαρχείου Περιστερίου, με θέματα: 1. Απολογισμός Αντιπυρικής Περιόδου. 2. Ετοιμότητα ενόψει χειμερινής περιόδου – Πλημμύρες – Χιόνια. Στο πλαίσιο των μέτρων προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, κάθε φορέας θα συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό του κατά τη συνεδρίαση. Πληροφορίες: κ. Θωμάς Ρουμπάκος, Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Περιστερίου (κιν. 6947-966451).