Το Σ.Δ.Ε. απευθύνεται σε ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την

υποχρεωτική εκπαίδευση. Η φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί δύο σχολικά
έτη.

Το σχολείο προσφέρει:
• τίτλο ισότιμο με απολυτήριο Γυμνασίου χωρίς εξετάσεις.
• ουσιαστική μόρφωση μέσα από ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών
προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ενήλικων
εκπαιδευομένων
• σεβασμό και κατανόηση από εκπαιδευτές που είναι ειδικευμένοι στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων
• υποστήριξη σε μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες της ενήλικης ζωής από
Σύμβουλο Ψυχολόγο
• πληροφόρηση και καθοδήγηση για προοπτικές επαγγελματικής
αποκατάστασης από Σύμβουλο Σταδιοδρομίας

Αφού κάποιος ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο ΣΔΕ, μπορεί να προχωρήσει
στην επόμενη βαθμίδα, δηλαδή στο Γενικό ή το Επαγγελματικό Λύκειο.
Πληροφορίες – εγγραφές καθημερινά 17:00 – 21:00
Διεύθυνση: Κύπρου και Ψαρών 28, 12132, Περιστέρι
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.5319749

Ιστοσελίδα: https://blogs.sch.gr/sdeper