Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023

ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, για το σχολικό έτος 2023 – 2024, με διάρκεια έως και την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023.
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση  απευθύνεται αποκλειστικά σε μη δικαιούχους των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που δεν έλαβαν voucher και αφορά νήπια ηλικίας άνω των 2,5 ετών.

Αιτήσεις για βρέφη ηλικίας 8 μηνών έως 2,5 ετών δεν θα γίνουν δεκτές, καθώς το ποσοστό 20% των θέσεων έχει καλυφθεί από τις επανεγγραφές που δεν έλαβαν voucher.

  • Οι γονείς και κηδεμόνες θα καταθέσουν αίτηση εγγραφής (με φυσική παρουσία), συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Τμήμα των Παιδικών Σταθμών που στεγάζεται στο Δημοτικό Κτίριο επί της οδού Κρήτης 2 (2ος όροφος). Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται κατά τις ώρες 9:00 – 13:00
  • Οι αιτήσεις θα ελέγχονται ως προς την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου. Ως εκ τούτου, αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν είναι δυνατόν να πρωτοκολληθούν και να αξιολογηθούν
  • Οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης και αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφής θα ανακοινωθούν στις 7 Σεπτεμβρίου 2023
  • Ορίζεται διάστημα ενστάσεων επί της μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής, από τις 8 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Σεπτεμβρίου 2023, οι οποίες θα κατατεθούν στο Τμήμα των Παιδικών Σταθμών που στεγάζεται στο Δημοτικό Κτίριο επί της οδού Κρήτης 2 (2ος όροφος). Η υποβολή των ενστάσεων θα πραγματοποιείται κατά τις ώρες 9:00 – 13:00
  • Τα οριστικά αποτελέσματα των εγγραφών θα ανακοινωθούν στις 12 Σεπτεμβρίου 2023

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα έντυπα και τη μοριοδότηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Προϊσταμένη του Τμήματος Παιδικών Σταθμών, κα Νικολακοπούλου Χριστίνα, στο τηλέφωνο 210.5064079 και ώρες από 8:00 έως 14:00.

Δείτε και συμπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής ΕΔΩ:
Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΕΔΩ:
Κατεβάστε το κείμενο της Βεβαίωσης του Παιδιάτρου ΕΔΩ:
Ενημερωθείτε για την μοριοδότηση ΕΔΩ: