Συνάδελφοι,
Μετά από συνάντηση που είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου μας για το έγγραφο που

μας έστειλε την 12/01/2022 με θέμα ¨ Έκδοση απόφασης κατανομής προσωπικού στις οργανικές
μονάδες του Δήμου και τοποθέτηση προϊσταμένων ¨ και αναφερόταν στην στελέχωση των
θέσεων ευθύνης του νέου μας Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) σας αναφέρουμε τα
εξής:
Με έγγραφό του κάλεσε το τακτικό προσωπικό του Δήμου μας, κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ή ΔΕ, που
κατέχει το βαθμό Α΄ και πληρούν τις προϋποθέσεις ανάληψης ευθύνης στις οργανικές μονάδες
του νέου Ο.Ε.Υ. (Τμήμα, Αυτοτελές Τμήμα, Διεύθυνση) αλλά δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε
θέση ευθύνης, να δώσουν εγγράφως την βούλησή τους έως την Παρασκευή 14-1-2022 και ώρα
15:00μ.μ.
Ενημερώνουμε λοιπόν τον Γενικό Γραμματέα αλλά και την Διοίκηση του Δήμου μας ότι αυτή η
διαδικασία δεν προβλέπεται από καμία Διάταξη, κανένα Νόμο και τέτοιου είδους τελεσίγραφα
ούτε μπορούν να μας φοβίζουν ούτε μπορούν να γίνουν δεκτά από εμάς. Σε καμία περίπτωση
δεν πρόκειται να δεχθούμε χατιρικές τοποθετήσεις, προεκλογικές δεσμεύσεις ή οποιουδήποτε
άλλου είδους εξυπηρετήσεις στο θέμα των τοποθετήσεων προϊσταμένων του Δήμου μας. Η μόνη
νόμιμη και δίκαιη διαδικασία που προβλέπεται και αποδεχόμαστε από τον Νόμο 3584/2007 είναι
με απόφαση Δημάρχου να γίνει κατανομή προσωπικού στις Οργανικές μονάδες του Δήμου και
μετά η τοποθέτηση των προϊστάμενων Διεύθυνσης και των προϊστάμενων Τμημάτων με βάση το
άρθρο 100 του ίδιου Νόμου.
Ζητάμε από όλους τους Συναδέλφους να αγνοήσουν το συγκεκριμένο έγγραφο και να
απέχουν από αυτή την διαδικασία.
Ζητάμε επίσης από την Διοίκηση να τηρήσει την νομιμότητα, την αρχή της ισότητας και
της δικαιοσύνης ώστε να υπάρχουν μεταξύ μας αρμονικές σχέσεις στους δύσκολους
καιρούς που διανύουμε.
Παράλληλα θα θέλαμε σύσσωμη την Αντιπολίτευση στο πλευρό μας στα δίκαια
αιτήματά μας και στους αγώνες που είμαστε διατεθειμένοι να ξεκινήσουμε
διεκδικώντας τα Εργασιακά μας Δικαιώματα.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ