Την απομάκρυνση των νεκρών κούτσουρων που έχουν απομείνει μετά την κοπή δέντρων σε διάφορα σημεία της πόλης υλοποιεί η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Χαϊδαρίου.

Η απομάκρυνση, που αποτελούσε δέσμευση της Δημοτικής Αρχής, γίνεται με την χρήση ειδικού μηχανήματος (πρεμνοφάγος) που εξασφαλίστηκε η δωρεάν παραχώρηση του στον Δήμο για τον χρόνο των εργασιών. Με τις εργασίες αυτές βελτιώνεται η αισθητική και η λειτουργικότητα των πεζοδρομίων της πόλης ενώ ελευθερώνονται χώροι για νέες φυτεύσεις.