Πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 9 Ιανουαρίου σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Χαϊδαρίου η εκλογή του Προεδρείου του Δ.Σ. , της Οικονομικής Επιτροπής και
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τα έτη 2022 και 2023.
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Βαγγέλης Ζεβόλης.
Αντιπρόεδρος εξελέγη ο κ. Λεωνίδας Παπαδάκος και Γραμματέας η κα Μέμη – Μαρία
Κοντογιάννη.
Η νέα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου είναι:
Πρόεδρος ο κ. Γιώργος Αργυρόπουλος. Τακτικά μέλη από τη Διοίκηση του Δήμου: η κα
Δήμητρα Δούμουρα, ο κ. Βασίλης Καρατζαφέρης, ο κ. Μάνος Πετούσης, ο κ. Παναγιώτης
Τσατσαρώνης, η κα Κωνσταντίνα Χρονοπούλου. Αναπληρωματικά μέλη από τη Διοίκηση
του Δήμου: ο κ. Βαγγέλης Ζεβόλης , ο κ. Φώτης Θεοδωρακόπουλος, ο κ. Γιάννης Ηλιάδης.
Τακτικά μέλη από την αντιπολίτευση κατά τη σειρά των δημοτικών παρατάξεων: ο κ.
Μιχάλης Σελέκος με αναπληρωματικό τον κ. Παναγιώτη Μοσχονά, ο κ. Απόστολος
Θεοφίλης με αναπληρωματικό τον κ. Λεωνίδα Παπαδάκο, ο κ. Δημήτρης Αλεξάκης με
αναπληρωματικό τον κ. Αλέξανδρο Γερολυμάτο.
Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου είναι:
Πρόεδρος ο κ. Φώτης Θεοδωρακόπουλος. Τακτικά μέλη από τη Διοίκηση του Δήμου: ο κ.
Γιώργος Βελέντζας , ο κ. Βασίλης Καρατζαφέρης, ο κ. Μάνος Πετούσης, η κα Μόρφη Σάββα,
η κα Κωνσταντίνα Χρονοπούλου. Αναπληρωματικά μέλη από τη Διοίκηση του Δήμου: η κα
Δήμητρα Δούμουρα, ο κ. Γιάννης Ηλιάδης Γιάννης, η κα Μέμη – Μαρία Κοντογιάννη.
Τακτικά μέλη από την αντιπολίτευση κατά τη σειρά των δημοτικών παρατάξεων: ο κ.
Μόσχος Χουδελούδης με αναπληρωματικό τον κ. Νίκο Καραγιάννη, ο κ. Γιάννης
Αλεξόπουλος με αναπληρωματικό τον κ. Λεωνίδα Παπαδάκο, η κα Άλκηστις Βίτσα με
αναπληρωματικό τον κ. Αλέξανδρο Γερολυμάτο.