Συνάδελφοι,
Με αφορμή τον έκτακτο έλεγχο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Δήμο μας, τα αποτελέσματα της επίσκεψης ήταν άκρως απογοητευτικά.

Από την αρχή της πανδημίας, από Υπουργείο Εσωτερικών με περισσότερες από 30 Εγκυκλίους για μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, αλλά και αρκετές δεκάδες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ΚΥΑ, γίνεται τιτάνια
προσπάθεια προστασίας της Δημόσιας Υγείας αλλά και των υπαλλήλων που βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή. Για να μη γίνουμε κουραστικοί ή σας αντιγράψουμε όλη την Εγκύκλιο σας αναφέρουμε τα βασικά σημεία για τις Δημόσιες Υπηρεσίες.
- λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό
- υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό
- τήρηση αποστάσεις ενάμιση (1,5) μέτρο
- αναλυτική καταγραφή του απολύτως αναγκαίου αριθμού υπαλλήλων, για παροχή αυτοπροσώπως εργασίας την υπηρεσία
- αναλυτική καταγραφή του μέγιστου κατά το δυνατόν αριθμού υπαλλήλων, για παροχή εργασίας εξ αποστάσεως
- αναλυτική καταγραφή του αριθμού υπαλλήλων, για εκ περιτροπής εργασία
- Υποχρεωτική τήρηση των τριών ωραρίων λειτουργίας που αφορούν στην προσέλευση και αποχώρηση των υπαλλήλων
- Εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
Μετά από όλα τα παραπάνω, αλλά και τις συνεχείς οχλήσεις μας για εκ περιτροπής εργασία ή εξ αποστάσεως εργασία, θα θέλαμε ακόμη για μία φορά έστω και την ύστατη στιγμή, να ενημερώσουμε την Διοίκηση του Δήμου πρωτίστως, αλλά και τους καθ΄ ύλην αρμόδιους Υπηρεσιακούς παράγοντες (αρμόδιους Διευθυντές), να σταματήσουν να σφυρίζουν αδιάφοροι και ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση.
Αναλυτικότερα δεν μπορεί να υπάρχει συνωστισμός των υπαλλήλων μέσα στα γραφεία.
Χώροι όπως η Βιβλιοθήκη, όπου θα έπρεπε να είναι κλειστά όπως ορίζει ο Νόμος, να εργάζεται όλο το προσωπικό, να υπάρχει πλήρες ωράριο δια ζώσης και να κωφεύουν όλοι στις επισημάνσεις μας, αλλά και πολλών άλλων, για την ακαταλληλότητα του κτιρίου διατρέχοντας κίνδυνο οι
Εργαζόμενοι.
Επίσης στους χώρους υποδοχής των Εργαζομένων της Καθαριότητας, του Πράσινου και της
Αυτεπιστασίας να ληφθεί άμεσα μέριμνα για τον μεγάλο αριθμό συγκέντρωσης εργαζομένων ιδιαίτερα κατά την προσέλευση τους.
Παράλληλα το βασικότερο όλων είναι η ¨κατά συμφέρον¨ ερμηνεία των Εγκυκλίων από Υπηρεσιακούς παράγοντες σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διοίκησης. Ορισμένοι νομίζουν ότι αν θα είναι τα ¨δεκανίκια¨ της Διοίκησης κάνοντας τους όλα τα κέφια, θα συνεχίσουν να χαίρουν της εύνοιας τους, αλλά υπάρχουν και οι κόκκινες γραμμές για εμάς τους υπόλοιπους Εργαζόμενους και αυτές τις ξεπεράσατε.
Ζητάμε λοιπόν τα αυτονόητα την τήρηση των Νόμων των Εγκυκλίων και των σχετικών ΚΥΑ ώστε απρόσκοπτοι να επιτελέσουμε το έργο μας με ασφάλεια για εμάς αλλά και για τους Δημότες.