Αγαπητέ Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα των ημερών μας, όπως επεσήμανε ο Αλεξάκης Δημήτρης, 

εκπρόσωπος των Πολιτών σε δράση Χαϊδαρίου και με βάση σχετική επισήμανση που έκανε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής στις 4 Φεβ. 2020 είναι το παρακάτω : 
Το Υπουργείο Υγείας με το υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.4133 έγγραφο της Γενικής Δ_νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, κοινοποίησε στις 23-01-2020 στο Υπουργείο Παιδείας,έγγραφο με θέμα “οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες'', το οποίο στάλθηκε στη συνέχεια σε όλες τις Σχολικές Μονάδες και Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης στις 24-01-2020 με το υπ’ αρ. 10057/Δ2 της Γεν. Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας.
Σας καταθέτουμε Γραπτή Ερώτηση των Δημοτικών Συμβούλων  και κοινοποίηση κατά την κρίση σας σε αρμόδιους αυτοδιοικητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες όπως τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και Προέδρους Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επίσης θα θέλαμε για το σχετικό θέμα στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο να υπάρξει απάντηση για το ποιες ενέργειες έχει κάνει η δημοτική αρχή και τι άλλο προτίθεται να κάνει .Ανάλογα με την κρισιμότητα των προβλημάτων που έχουν προκύψει είμαστε διατεθειμένοι να συμμετάσχουμε σε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο η σε σύσκεψη σχετικών παραγόντων του Δήμου σχετικών με Πρόνοια ,Υγεία και Παιδεία .
ΕΡΩΤΗΣΗ :Κατά πόσον επί του συνόλου των σχολικών μονάδων της Πόλης μας έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας και έχει γίνει προμήθεια των απαραίτητων υλικών καθαρισμού και απολύμανσης χώρων, επιφανειών και αντικειμένων, δημιουργίας και τοποθέτησης ενημερωτικών έντυπων οδηγιών ατομικής υγιεινής, ενημέρωσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών προκειμένου να εφαρμόζονται οι οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης στις Σχολικές Μονάδες και να καλύπτεται το σύνολο των αναγκών των σχολείων, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπ. Υγείας;
Όσοι έχουν παιδιά ή εγγόνια σε σχολεία, νηπιαγωγεία κ.λ.π. όσοι και όσες παρέχουν εκπαιδευτικό έργο έχουν καθημερινή αγωνία για το είναι πιθανό να συμβεί. 

Σπηλιόπουλος Θεόδωρος 

Βιτσα Άλκηστις 

Φωτεινακης Κώστας .

Για τους Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου 

Ο Επικεφαλής Θοδωρής Σπηλιόπουλος .