Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκφράζει την συμπαράσταση του και την αλληλεγγύη του στους 9 συναδέλφους συμβασιούχους της υπηρεσίας

καθαριότητας του δήμου Χαϊδαρίου που με τον αγώνα τους, την επιμονή τους και την έμπρακτη αλληλεγγύη του Σωματείου τους κατάφεραν και κέρδισαν απόφαση δικαστηρίου που μετατραπεί τη σύμβαση τους από Ορισμένου Χρόνου σε Αόριστου. Όμως για ακόμα μια φορά η δημοτική αρχή του Δήμου Χαϊδαρίου έδειξε τα δόντια της, έδειξε ότι είναι εχθρός των εργαζομένων, αφού προχωρά σε έφεση με απόφαση της οικονομικής επιτροπής γράφοντας στα παλιά της τα παπούτσια την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που αποφάσισε ότι ο δήμος θα πρέπει να αποσύρει την έφεση.

Η απόφαση της δημοτικής αρχής του δήμου Χαϊδαρίου δεν μας προκαλεί εντύπωση. Άλλωστε δεν είναι και η πρώτη φορά που επιτίθεται στα δικαιώματα των εργαζομένων. Θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι προσπάθησε να προχωρήσει στην απόλυση συναδέλφων που δουλεύουν στα ΚΔΑΠ. Δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία ότι η δημοτική αρχή είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις κατευθύνσεις και τη πολιτική της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις απαιτήσεις των εργολάβων. Σκοπός της είναι η αποδυνάμωση των υπηρεσιών από προσωπικό με απώτερο σκοπό την ιδιωτικοποίηση τους. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε και δεν θα τους αφήσουμε.

Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί όλους τους εργαζόμενους του δήμου να πάρουν μέρος στη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που κήρυξε το Σωματείο τους από τις 12 έως το τέλος του ωραρίου και δώσουν παρόν στις 12:30 στη συγκέντρωση μπροστά στο δημαρχείο. Καλούμε και τα σωματεία του κλάδου να καταδικάσουν την απαράδεκτη αντεργατική απόφαση της δημοτικής αρχής δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ