Ο Δήμος Χαϊδαρίου παρέλαβε κτίριο του ΟΑΕΔ καταχωμένο σε μπάζα(;)

άγνωστης σύστασης. Ο δήμος μας δεν κέρδισε κελεπούρι, ένα λειτουργικό
κτίριο, μία ευκαιρία επίλυσης δικών μας προβλημάτων.
Αντιθέτως παρέλαβε μία πληγή που μπορεί να αποδειχθεί γάγγραινα για
τα οικονομικά του δήμου μας και την αξιοπιστία του, αν υπάρχει τέτοια,
απέναντι στους δημότες.
Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το περιεχόμενο των αποθέσεων στο
οικόπεδο αυτό με το μάτι, με μακροσκοπική εξέταση, δίχως δειγματοληψία και
ανάλυση.
Το πιθανότατο ενδεχόμενο τα μπάζα να περιέχουν αμίαντο ή και
βιομηχανικά απόβλητα θα εκτοξεύσει το κόστος εξυγίανσης μιας και απαιτείται
ειδική διαδικασία με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και διάθεση σε κατάλληλους
χώρους υποδοχής στο εξωτερικό, μιας και δεν υπάρχουν στην Ελλάδα τέτοιοι.
Μέχρι στιγμής κανένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε οι
αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, ούτε ο δήμαρχος, έχουν τεκμηριώσει τη δυνατότητα
του δήμου να ανταπεξέλθει στην υποχρέωση που αναλαμβάνει. Άλλωστε δεν
έχουν καν περιγράψει τις διαστάσεις του προβλήματος.
Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανίκανος να διασφαλίσει έσοδα από ενοίκια,
εισφορές σε γη από εντάξεις στο σχέδιο, να διεκδικήσει παραθαλάσσια φιλέτα
εκατό(100) στρεμμάτων, τη στιγμή που απειλείται λόγω αναγνώρισης
ιδιοκτητών και απίθανες τιμές αποζημίωσης για μπαζωμένα νταμάρια
(Προσοχή! Πληθυντικός αριθμός: νταμάρια, κι ας ερωτηθεί η Νομική
Υπηρεσία σχετικά), αυτός ο Δήμος Χαϊδαρίου εξακολουθεί να ρέπει στα
μπάζα, δίχως τεκμηρίωση.
Η μπάζα του εργολάβου που θα αναλάβει το έργο εξυγίανσης
αναμένεται ικανοποιητική. Εμείς, οι Χαϊδαριώτες και οι Χαϊδαριώτισσες,
είμαστε σίγουροι και σίγουρες πως τα δημοτικά τέλη που καταβάλουμε δεν θα
καταλήγουν στα μπάζα;
Η αντιπολίτευση που δεν στήριξε την επιλογή αυτή θα κινήσει γη και
ουρανό στις συναρμόδιες υπηρεσίες, στη Βουλή για αν ανατραπεί η εμφανώς
προβληματική επιλογή να παίρνει πάνω του ένας δήμος τα επαχθή βάρη της
κεντρικής εξουσίας(Υπουργείο Εργασίας); Μπορούμε να περιμένουμε κάτι
θετικό από την αντιπολίτευση όταν από το 2020 δεν έχει ενημερώσει τη
τοπική κοινωνία;

Καλή Φώτιση και άμεση επιστροφή του φορτίου που ελαφρά τη καρδία
(…και το νου) παραλάβαμε δίχως δημοκρατικό διάλογο, δίχως παράθεση και
εξήγηση των πραγματικών δεδομένων, ευχόμενοι το Δημοτικό Συμβούλιο
διοίκησης του δήμου μας να ενήργησε «κατά πλάνην».
Αλήθεια πότε θα αποτυπωθεί στο προϋπολογισμό του Δήμου Χαϊδαρίου
η σχετική υποχρέωση;

ΚΙΜΩΝ Ε. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ