ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΚΟΒΕΙ ΔΕΝΔΡΑ ;

ΜΟΝΟ Συμφωνα με την  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461, ΦΕΚ Β’ 4520/16.10.2018.
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  Η ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ.
Επειδή  δεν τηρήθηκε η σύννομη διαδικασία.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΙΣΧΥΕΙ η  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461, ΦΕΚ Β’ 4520/16.10.2018 , όπως παρακάτω :
ζ) Για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε. καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α’ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ., κατατίθενται:
α. Για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού:
1) Αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
2) Αιτιολογημένη Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωπόνου, δασολόγου, ή αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα στην οποία περιγράφονται οι λόγοι για την κοπή δέντρων και ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.
3) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ρυμοτομικού ή άλλο διάγραμμα, στο οποίο θα σημειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν και τυχόν μελλοντικές θέσεις φύτευσης δέντρων.
4) Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του οικείου δήμου. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ή ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Στις φωτο  σας παραθέτω, πρόσφατες αποφάσεις 2023, από το Δημο Κηφισιάς και Καστοριάς , για κοπές δένδρων σε κοινοχρηστους χώρους.

Eλισάβετ Μπούρα