Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Συντονιστικού του Δημοτικού Συνδυασμού «Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου» (14 Ιανουαρίου) - Δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες

και τα θέματα συζήτησης της Γενικής Συνέλευσης (Φεβρουάριος 2020)

Σε δημιουργικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 η συνεδρίαση του Συντονιστικού του Δημοτικού Συνδυασμού «Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου». Όπως είναι γνωστό στα μέλη και τους φίλους των Πολιτών σε Δράση ο συνδυασμός λειτουργεί με τακτικές δημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες στις οποίες λαμβάνονται συλλογικές αποφάσεις.

Στη συνεδρίαση του Συντονιστικού των Πολιτών σε Δράση συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

  1. Εκτιμήσεις για την πορεία της νέας Δημοτικής αρχής στο πρώτο τετράμηνο (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2019)

  2. Η παρουσία και οι παρεμβάσεις των Πολιτών σε Δράση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην κοινωνία (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2019)

  3. Η βελτίωση της οργάνωσης, της λειτουργίας και της επικοινωνιακής πολιτικής του συνδυασμού.

  4. Η αναγκαιότητα ανανέωσης του στελεχικού δυναμικού και της εκπροσώπησης του συνδυασμού σε όλα τα επίπεδα.

  5. Η Γενική Συνέλευση των Πολιτών σε Δράση να πραγματοποιηθεί το δεύτερο ήμισυ του Φεβρουαρίου 2020.

  6. Η κινητικότητα που υπάρχει στο θέμα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο – κινητικότητα που υπονομεύει τα θετικά στοιχεία του υφιστάμενου Εθνικού Σχεδιασμού και τα όποια θετικά στοιχεία υπήρξαν στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής/ ΠΕΣΔΑ.

  7. Η αυξανόμενη εγκληματικότητα στην περιοχή που συνδυάζεται με δολοφονίες ακόμα και ανταλλαγή πυροβολισμών μέσα στην πόλη (Ιερά Οδός)