Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 στις 7:30 μ.μ. στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Χαϊδαρίου. Το θέμα της Συνέλευσης αποτελείται  από δύο σκέλη:

  Απολογισμός της Συντονιστικής Επιτροπής της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου  και  Ανάπτυξη της Απόφασης και Διακήρυξης της Κεντρικής Επιτροπής  η οποία πραγματοποιήθηκε 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2019. Η εισήγηση της Συνέλευσης θα γίνει από μέλος της Κ.Ε.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου