Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, που οι καθημερινές δυσκολίες αυξάνονται συνεχώς και

η κοινωνία δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα, θα ήταν αδιανόητο να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την αυτοδιοίκηση και να μένουμε στο δήμο μας «ως θεατές στο ίδιο έργο».Δεν θέλουμε και ούτε έχουμε διάθεση να αντιπαρατεθούμε με καμία προηγούμενη δημοτική αρχή. Άλλωστε ήταν εκλεγμένες από τους δημότες και καθεμιά έπραξε ή πράττει αυτά που μπορεί, για τα οποία φυσικά κρίνεται και αξιολογείται καθημερινά.Ζούμε στο Χαϊδάρι που αγαπάμε και έχουμε δικαίωμα να οραματιζόμαστε ένα καλύτερο αύριο. Καλούμε τον κάθε συνδημότη μας ξεχωριστά να βάλει τέλος στη λογική «της προεκλογικής μακέτας» στη λογική «του φαίνεσθαι».

Να συμμετάσχει ενεργά στο συνδυασμό μας «ΩΡΑ ΧΑΙΔΑΡΙ» που θα είναι παρόν στην κοινωνία και θα παρεμβαίνει παντού τόσο μέσα στο δημοτικό συμβούλιο, όσο και έξω από αυτό, στην πόλη και στις τοπικές κοινότητες, στα μαζικά κινήματα, στους χώρους εργασίας και στις γειτονιές, στους κοινωνικούς φορείς, στην πολιτιστική δράση, στις καθημερινές ανάγκες μας, στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης μας, με τους δημότες αρωγούς στο σχεδιασμό και στον έλεγχο, με στόχο να έχουμε ένα Δήμο που: θα διεκδικεί,θα υπερασπίζεται,θα σχεδιάζει και θα υλοποιείθα διασφαλίζει την κοινωνική πρόοδο και την ποιότητα ζωής των δημοτών του, θα ενισχύει τη συμμετοχικότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη, τις δημοκρατικές διαδικασίες και πουθα φέρει το Χαϊδάρι μας μπροστά στις πραγματικές αναπτυξιακές προτεραιότητες και ανάγκες.

Χρήστος Δρούγκας

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

«ΩΡΑ ΧΑΙΔΑΡΙ» Άρης Πανόπουλος