Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Ασπροπύργου, κ. Ιωάννης Κατσαρός ενημερώνει τους δημότες ότι,

στο πλαίσιο της Ημέρας Μυοσκελετικής Υγείας (30 Σεπτεμβρίου), θα πραγματοποιηθούν τρεις Ενημερωτικές Ημερίδες με θέμα τον χρόνιο πόνο και τη διαχείρισή του.

Οι Ημερίδες θα φιλοξενηθούν στους χώρους των τριών ΚΑΠΗ που διαθέτει ο Οργανισμός και τις ομιλίες θα πραγματοποιήσουν οι φυσιοθεραπευτές και το ιατρικό προσωπικό των δομών.

Συγκεκριμένα οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν:

• Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019, στο Α’ ΚΑΠΗ στις 10:00

• Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019, στο Β’ ΚΑΠΗ στις 10:00

• Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019, στο Γ’ ΚΑΠΗ στις 10:00

Στόχος των επιστημονικών ημερίδων είναι η ενημέρωση του κοινού για την καθοριστική συμβολή της φυσικοθεραπείας, της άσκησης και της σωματικής δραστηριότητας στην κινητικότητα, στην ανεξαρτησία και στο ευ ζην των ανθρώπων. Η Φυσικοθεραπεία και ο ρόλος των επαγγελματιών του κλάδου εστιάζουν στο να βοηθήσουν τους ασθενείς, να κατανοήσουν το πρόβλημα και παράλληλα να εξασφαλιστεί γι αυτούς μια καλύτερη ποιότητα ζωής.