ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΚΠΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ