Λόγω μηχανογραφικού προβλήματος, οι λογαριασμοί ύδρευσης της

Πολεοδομικής Ενότητας Ζωφριά Ι & II που αφορούν στο 4o 3μηνο 2020, δεν
μπορούν προσωρινά να εισπραχθούν.
Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της αρμόδιας εταιρείας, το πρόβλημα θα
αποκατασταθεί άμεσα, εντός της τρέχουσας εβδομάδας.
Παρακαλούνται οι δημότες των περιοχών αυτών, που επιθυμούν την
πληρωμή του παραπάνω λογαριασμού, να προσέρχονται στο Δημοτικό
κατάστημα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας (2132042770-1).
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.