Για την ασφάλειά τους, εν όψει της κακοκαιρίας “Μπάλλος”, που επηρεάζει το Δήμο μας

την Πέμπτη 14 και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, παρακαλούνται οι συνδημότες μας:
1. να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες.
2. να μην εγκαταλείπουν ογκώδη απορρίμματα και κλαδέματα στα σημεία περισυλλογής
των απορριμμάτων για να αποφευχθεί η απόφραξη των φρεατίων.
3. να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Μιχάλης Οικονομάκης

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
Αν είστε μέσα σε κτίριο
*Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο.
Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο
*Μην διασχίσετε χείμαρρο πεζή ή με αυτοκίνητο.
*Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.
*Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν έχει ακινητοποιηθεί καθώς ενδέχεται να
παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.
*Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ
Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο
*Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να
ξαναπλημμυρίσουν τις επόμενες ώρες.
*Η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριμων περιοχών
και τα νερά να έχουν παρασύρει μέρη του δρόμου, των πεζοδρομίων κλπ.
*Εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα, περιοχές με επικίνδυνη κλίση,
λασποροές κλπ.
*Τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν παρασύρει μαζί τους
απορρίμματα, αντικείμενα και νεκρά ζώα.
*Προσέξτε να μην εμποδίζετε τα συνεργεία διάσωσης.

*Μην πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις
βράχων.
*Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας κινδυνεύει από πτώση βράχων.
Αν πρέπει οπωσδήποτε να βαδίσετε ή να οδηγήσετε σε περιοχές που έχουν
πλημμυρίσει
*Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό έδαφος.
*Αποφύγετε νερά που ρέουν.
*Αν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει σταματήστε και αλλάξτε
κατεύθυνση.
*Αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά. Ενδέχεται να αποτελέσουν καλούς αγωγούς
ηλεκτρικού ρεύματος καθώς κρύβουν υπόγεια καλώδια ή διαρροές από
εγκαταστάσεις.
*Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.