Η επέτειος του Πολυτεχνείου μας θυμίζει τις τρεις λέξεις

που αποτελούν τα θεμέλια της Δημοκρατίας: Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία. Αλλά και την συνταγματική μας υποχρέωσή να την προστατεύσουμε και να τη διευρύνουμε προς όφελος όλων μας και κυρίως των νέων.

Χρήστος Σπ.Παππούς

Δήμαρχος Φυλής