Ελευθερία – ισότητα – ενότητα είναι οι τρεις λέξεις που πρέπει να διακρίνουν την περιοχή μας. Είναι επίσης οι τρεις έννοιες που ο Επτανήσιος εθνικός μας ποιητής

Διονύσιος Σολωμός εξύμνησε μέσα από τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν», συμβολίζοντας την ελεύθερη έκφραση και πρακτική όλης της κοινωνίας και κατ΄ επέκταση και του τόπου μας.

(από την κοπή πίτας του Συλλόγου Επτανησίων Δήμου Φυλής)