Η έννοια της μητέρας αρχίζει από την άγια μορφή της Παναγίας και φτάνει μέχρι την μητέρα όλων μας.

Αναδεικνύει την υπέρτατη μορφή αγάπης και τον κίνδυνο της υπογεννητικότητας που απειλεί την κοινωνία μας. Μαζί με τις ευχές μας στις μητέρες όλου του κόσμου, για την Ημέρα της Μητέρας, ας ενθαρρύνουμε θεσμικά και ηθικά τη μητρότητα.

Χρήστος Σπ. Παππούς

Δήμαρχος Φυλής