Το Δημαρχείο Φυλής επισκέφθηκε, την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022,

στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς του στην εκλογική περιφέρεια Ανατ. Αττικής, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης. Τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στο Δήμο Φυλής. Ο τελευταίος, αν και ανήκει στην εκλογική περιφέρεια Δυτ. Αττικής, συνδέεται με την Ανατ. Αττική, λόγω της συμμετοχής του στο Σύνδεσμο Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ) και των δεσμών του με το Δήμο Αχαρνών. Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο Χρήστος Παππούς ενημέρωσε το Μανώλη Χριστοδουλάκη για τη δραστηριότητα του Δήμου Φυλής, με έμφαση στο Πρόγραμμα Ενεργειακής και Υδρολογικής Αυτοτέλειας. Συζητήθηκαν, επίσης, η αξιοποίηση και προστασία του ορεινού όγκου της Πάρνηθας, αλλά και γενικότερα αναπτυξιακά θέματα της Αττικής.