Η γιατρός Ζωή Αρβανιτάκη επανεξελέγη μετά από πρόταση του

Δημάρχου Χρήστου Παππού, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φυλής κατά τις δημαιρεσίες που διεξήχθησαν το πρωί της Κυριακής 9
Ιανουαρίου 2022 στην αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” του Δημαρχείου
Άνω Λιοσίων.
Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης “Νέο
Ξεκίνημα” Θεοδόσης Δρόλιας και Γραμματέας η Δημοτική Σύμβουλος
της παράταξης “Δύναμη Συμμετοχής” Σοφία Πανουτσακοπούλου.