Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, προσφέρει υπηρεσίες για την πρόληψη και

αντιμετώπιση της άνοιας, μέσω του Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια που λειτουργεί στο Δήμο
Φυλής από το 2019.
Ο σταθμός συνεργάζεται με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών και παρέχει στους Δημότες
νευροψυχολογική εκτίμηση, συμβουλευτική φροντιστών και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις οικογένειες
ατόμων με άνοια.
Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία Αlzheimer Αθηνών με τη
υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΔΥΠΥ(Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων), λειτουργεί γραμμή βοήθειας για την άνοια στο «1102» από Δευτέρα έως
Παρασκευή 9:00 – 19:00 (εκτός αργιών), και απευθύνεται σε ευρύ κοινό, σε φροντιστές, σε φίλους
ατόμων με άνοια, σε επαγγελματίες υγείας με σκοπό την ενημέρωση και την παροχή πληροφοριών για
θέματα που σχετίζονται με την άνοια.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ.ΤΕΓΟΣ                                           ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                         ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                               ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ KAI
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                        ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΠΕ/Α ́ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ