Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου,

ότι για την συνέχιση της παροχής ειδών κοινωνικού παντοπωλείου, όπως επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους (Ε1, Ε9, εκκαθαριστικό και κάρτα ανεργίας όταν υπάρχει), στην Κοινωνική Υπηρεσία έως την Παρασκευή 29/10/2021.