Με στόχο να σταματήσει η ρύπανση και η καταστροφή Δημόσιων χώρων καθώς και η

ηχορύπανση εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός του Δήμου Φυλή που προβλέπει μέχρι και
7.000 ευρώ για τους παραβάτες.
Με τα νέα πρόστιμα που είναι δεκαπλάσια των προηγούμενων και θα βεβαιώνονται στα
Α.Φ.Μ. των παραβατών, ο Δήμος Φυλής θέλει να καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να
ανεχθεί αντικοινωνικές συμπεριφορές που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των
συμπολιτών μας.
Ο νέος κανονισμός που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και ψηφίστηκε
από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου το βράδυ της Δευτέρας 26 Φεβρουαρίου
2024, προβλέπει τα εξής:
- Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία, κρέμασμα
απορριμμάτων σε δέντρα ή ρίψη τους στο δρόμο και στο
πεζοδρόμιο. Τοποθέτηση εντός των κάδων μαγειρικών ή
μηχανιών ελαίων
Πρόστιμο 1.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή
- Εναπόθεση των ανωτέρω απορριμμάτων σε οικόπεδα ή σε
ακάλυπτους χώρους
Πρόστιμο 1.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή
- Εναπόθεση τοξικών αποβλήτων σε κοινόχρηστους χώρους
Πρόστιμο 5.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή
- Ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα — τοξικά ή
μολυσματικά απορρίμματα Νοσοκομείων ή άλλων επιχειρήσεων
ιδιωτών
Πρόστιμο 5.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή
- Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων ή χημικών υλικών
στους κάδους και στα καλαθάκια απορριμμάτων
Πρόστιμο 5.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή
- Ρύπανση οδοστρωμάτων πεζοδρομίων ή άλλων κοινόχρηστων
χώρων με μηχανέλαια οχημάτων
Πρόστιμο 1.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

- Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από χρήση απορρυπαντικών ή
άλλων ουσιών που δημιουργούν αφρό π.χ. πλύσιμο οχημάτων
κ.λ.π. υδάτων που προκαλούν δυσοσμία
Πρόστιμο 1.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή
- Εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και
γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους
Πρόστιμο 2.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή
- Ρύπανση οδών, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από
προϊόντα καθαρισμού καταστημάτων ή ιδιωτικών χώρων
Πρόστιμο ι.οοο € Διπλασιάζεται σε υποτροπή
- Ρύπανση από διαφημιστικά πλαίσια ή αυθαίρετες διαφημίσεις σε
δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους
Πρόστιμο 3.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή
- Εναπόθεση σε πεζοδρόμιο, οδόστρωμα ή πλατεία οποιουδήποτε
αντικείμενου ή υλικού από καταστήματα (ψυγεία, πάγκοι,
προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες , κιβώτια ποτών κ.α.)
Κατάληψη έστω και προσωρινή των άνω χώρων με τραπέζια και
καρέκλες
Πρόστιμο 2.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή
- Τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια και
κοινόχρηστους χώρους
Πρόστιμο 2.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή
- Φορτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. που αδειάζουν απορρίμματα — μπάζα
κ.λ.π. σε δρόμους, πλατείες, ποταμούς ρέματα κ.λ.π.
Πρόστιμο 7.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή
- Η μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων
προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, συνεπεία
πρόσκρουσης ή βανδαλισμού, καθώς επίσης και η αποκοπή ή
καταστροφή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους ή πεζοδρόμια
Πρόστιμο 1 .ooo € Διπλασιάζεται σε υποτροπή
- Εγκατάλειψη αποβλήτων από καθαρισμό κήπων σε δημοτικό ή
δημόσιο χώρο χωρίς συσκευασία
Πρόστιμο 500 € και επιπλέον τέλος κατάληψης δημοτικού χώρου άνευ
αδείας. Διπλασιάζεται σε υποτροπή
- Μη καθαρισμός οικοπέδων από απορρίμματα, χόρτα κ.λ.π
Πρόστιμο 500€, για οικόπεδα έως 1 στρέμμα, προσαυξανόμενο κατά 100
ευρώ για κάθε επιπλέον στρέμμα συν την δαπάνη καθαρισμού
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
Μη καθαρισμός ακαλύπτων χώρων και πεζοδρομίων από ξερά χόρτα
Πρόστιμο 500 € /τ.μ. Διπλασιάζεται σε υποτροπή
- Καύση απορριμμάτων, ξερών χόρτων κ.λ.π ειδών σε ανοικτούς
ακάλυπτους χώρους ιδιωτικούς ή δημοτικούς
Πρόστιμο 5.000€ Διπλασιάζεται σε υποτροπή
- Παράνομη κατάληψη ιδιωτικών ή δημοτικών ακάλυπτων χώρων
με πρόχειρες κατασκευές ή τροχόσπιτα
Πρόστιμο 500€, για κάθε τετραγωνικό μέτρο καταληφθείσης επιφάνειας
και επιπλέον τα έξοδα απομάκρυνσης των κατασκευών αυτών
- Παράνομη κατάληψη οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου ή
δημοτικού χώρου με τραπεζοκαθίσματα προσωρινά από Ιδιώτη ή
επαγγελματία, καθώς και κατάληψη κοινοχρήστου χώρου ή
πεζοδρομίου με εμπορεύματα και λοιπά είδη
Πρόστιμο 1.00Ο€, για κάθε τετραγωνικό μέτρο καταληφθείσης
επιφάνειας. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής
- Εκπομπή ρύπων και θορύβων, καθώς και η χρησιμοποίηση
ηχητικών ή άλλων συστημάτων με τρόπο που προκαλείται
όχληση, από οικίες, καταστήματα και οχήματα πάσης φύσεως
Πρόστιμο 5.000 €. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση
υποτροπής
- Παρεμπόδιση με οποιονδήποτε τρόπο των μέσων αποκομιδής
(απορριμματοφόρα)
Πρόστιμο 1.000€. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής
Βίντεο με εισήγηση Δημάρχου Φυλής