Υπενθυμίζεται στους συνδημότες μας ότι θα τηρηθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα

για την αποφυγή της μετάδοσης του κορονοϊού.