Αρνητικά ήταν τα αποτελέσματά και στους εκατόν πενήντα δύο (152) ελέγχους ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού (rapid test), που

διενεργήθηκαν την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021, στη Βιομηχανική Ζώνη του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης.

Οι έλεγχοι εντάσσονται στην προσπάθεια περιορισμού και καταπολέμησης της Covid-19 και συντονίστηκαν από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο  Αθηνών, τους Δήμους Δυτικής Αττικής και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας – Δυτ. Αττικής.

Στο σημείο για να υπογραμμίσει τη σημασία της προσπάθειας και να ευχαριστήσει όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση της βρέθηκε ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης.