Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει στο ελλιμενισμένο για επισκευές πλοίο «Andros Queen»,

στο τέρμα της προβλήτας του Περάματος. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο ιματισμού του πλοίου, ενώ τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο δίχως τυχόν τραυματισμούς. Στο πλοίο γίνονταν εργασίες επισκευών, με τους εργαζόμενους των συνεργείων να απομακρύνονται λόγω της πυρκαγιάς και των εύφλεκτων υλικών. Από το λιμενικό έγινε καταμέτρηση των μελών των συνεργείων, ενώ θα γίνει και καταμέτρηση των μελών του πληρώματος του πλοίου.