Στα ιαπωνικά ναυπηγεία Oshima Shipbuilding θα χτίσει τα τρία νέα bulk carriers

της 64.000 dwt έκαστο η Latsco. Η εταιρεία έχει υπό κατασκευή και τέσσερα LPG carriers duel fuel στα ναυπηγεία της Hyundai στη Νότια Κορέα. Σήμερα η Latsco ελέγχει στόλο 37 πλοίων υγροποιημένου φυσικού αερίου, υγραερίου, δεξαμενόπλοιων, χύδην φορτηγών πλοίων και εμπορευματοκιβωτίων.