Το οχηματαγωγό (τύπου ro-ro) πλοίο «Eurocargo Cagliari» δρομολόγησε στη γραμμή Βενετία - Μπάρι - Πάτρα

ο Όμιλος Grimaldi, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει περαιτέρω τις θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Το πλοίο με σημαία Ιταλίας έχει κατασκευαστεί το 2012 και έχει μεταφορική ικανότητα 3.850 γραμμικών μέτρων (250 ρυμουλκούμενα). Η μεικτή χωρητικότητά του είναι 32.850 και το DWT, 10780 t. Το μήκος του είναι 200,63 μ., ενώ το πλάτος του 26,5 μ. Σύμφωνα με τον ιταλικό όμιλο, το «Eurocargo Cagliari» θα πλαισιώσει το «Eurocargo Alexandria» και το «Eurocargo Genova» στη γραμμή ro-ro. Όπως τα δύο πλοία που έχουν ήδη αναπτυχθεί στη γραμμή, έτσι και το «Eurocargo Cagliari» είναι εξοπλισμένο με συστήματα καθαρισμού καυσαερίων για τη μείωση των εκπομπών θείου και σωματιδίων